Rad sa decom u vrtiću je organizovan u 3 grupe sa maksimalnim brojem dece p grupi od 12-13 dece, pri čemu svaka grupa u okviru objekta ima svoju sobu u kojoj deca borave u toku dana.

Grupe su fomirane prema uzraste dece i to:

  •  Jaslena grupa – deca uzrasta od 1 do 3 godine,
  • Mešovita grupa – deca uzrasta od 3 do 5,5 godina,
  • Predškolska grupa – deca uzrasta od 5,5 do 7 godina.

Boravak je organizovan  kao poludnevni u vremenu od 06.00 do 12.00 časova i ceodnevni u vremenu od 06.00 do 18.00 časova.