Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nadležni je organ za izdavanje akreditacije predškolskim ustanovama. Da bi predškolska ustanova postala akreditovana od strane nadležnog organa, mora da ispunjava određeni set uslova. To znači da mora da ispuni visoko – kvalitetne kriterijume koje postavlja nadležni organ, a koji se odnose na nastavni program, dečiju službu, finansijsku sigurnost, prostor za rad, administraciju.

Da bi se osnivala jedna privatna predškolska ustanova, postoje neki osnovni preduslovi koje je neophodno ispuniti. Ustanova mora da ima jasan program vaspitanja i obrazovanja, dovoljno sredstava za osnovni rad. Ta sredstava obezbeđuje sam osnivač.

Nekoliko preduslova da bi se dobila akreditacija za rad

Pored toga, postoje jasni zahtevi koji propisuju koliko je potrebno vaspitača, koji zahtevaju da objekat mora biti u vlasništvu osnivača, koliko posuđa, igračaka, opreme mora da se poseduje da bi boravak dece bio kvalitetan. Objekat prolazi striktnu kontrolu. Ukoliko se ispunjavanju svi propisani zatevi, ustanova dobija dozvolu za dalji rad. Akreditacija je ništa drugo do garancija da je u pitanju ozbiljna ustanova koja postupa u skladu sa zakonima i ispunjava sve standarde za kvalitetan i odgovoran rad. Posao nije završen ako se samo dodeli akreditacija za rad. Rad ustanova koje dobijaju zeleno svetlo za dalji posao, nadgleda i kontroliše Ministarstvo prosvete preko odgovarajućeg nadležnog organa, odnosno preko gradske i republičke prosvetne inspekcije. Nadležni organi bi trebalo češće da sprovode kontrolu, da proveravaju kakav je rad, da li ustanove raspolažu sa svom neophondom opremom, da li je prostor adekvatan za boravak dece.

potvrda

Roditelji se u poslednjih nekoliko godina sve više odlučuju da svoju decu upišu u privatnu predškolsku ustanovu. Jedan od najčešćih razloga koji se navodi jeste dobra organizacija, a potom i posvećenost i rad u malim grupama mališana. U skorije vreme mališani se mogu upisati u privatne vrtiće uz subvencije grada.

Pre upisa, dobro proverite da li  ustanova ima dozvolu za rad

Svakako bi roditelji trebalo pre nego što se odluče da upišu dete u određeni privatni vrtić i da provere da li ta ustanova poseduje dozvolu za rad ili ne. Ne treba žuriti sa donošenjem odluke. Zato se treba dobro raspitati i uraditi dobru proveru. Dešava se da se mnogi vrtići, koji ne poseduju akreditaciju od strane nadležnog organa, ipak predstavljaju sa dozvolom. Apeluje se odlazak do ustanova, kako bi se stekao uvid u sam prostor, kako bi se upoznalo osoblje koje će voditi računa o deci. Postoji i određeni broj vrtića koji se vode kao igraonice ili kreativne radionice. Glavni razlog za to je što je potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole znatno manja, a proces olakšan u odnosu na proces dobijanja statusa predškolske ustanove.

ucennje-deca

Broj akreditovanih privatnih vrtića se povećava, što je svakako dobra vest za roditelje jer to znači da je sve veći broj predškolskih ustanova koje ispunjavanju visoke standardne i zahteve koje zakon za to predviđa. A to znači i da su i uslovi za rad kvalitetni i provereni.